Zateplování a revitalizace domů

Správným směrem k úsporám

V současné době je nejrozšířenějším způsobem zateplení vnější kontaktní zateplovací systém. Jedná se o obálku svislých stavebních konstrukcí, která výrazně snižuje únik tepla z objektu. Vedle hlavního cíle, okamžitých finančních úspor za náklady na topení, má řadu dalších ekonomických a technických výhod:

 • úspory 30–60 % nákladů na vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády
 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • eliminace tepelných mostů
 • zateplená konstrukce lépe odolává povětrnostním vlivům
 • zateplení má kladný vliv na celou stavbu

Všechny tyto výhody však splňuje pouze SPRÁVNĚ PROVEDENÝ SYSTÉM JAKO CELEK. My nabízíme tyto výhody pro dodávané  kontaktní zateplovací systémy :

 • záruku minimálně 5 let na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému
 • zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému
 • v případě vzniku závady její rychlá náprava
 • kompletní certifikovaný systém, šetří náklady na opravy v následujících letech.

Zateplovací systém je posuzován jako výrobek – jako celek. Musí být proto nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován. Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponent, ale hlavně celkového systému a jeho skladby. Předepsanou skladbu systémů je potom bezpodmínečně nutné dodržet. Skladba materiálů vnějšího kontaktního zateplovacího systému spolupůsobí ve vzájemném souladu z hlediska chemických i fyzikálně mechanických vlastností. Systémy jsou mrazuvzdorné a omyvatelné. Z hlediska požární ochrany jsou hodnoceny jako nesnadno hořlavé, stupněm hořlavosti C1 dle ČSN 730862 s nulovým indexem šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0862.

Skladba systému: lepící a stěrkovací tmel, polystyren EPS 70, fasádní talířové plastové hmoždinky s plastovým nebo kovovým trnem, výztužná síťovina s alkalivzdornou úpravou, lepící a stěrkovací tmel, penetrační nátěr, tenkovrstvá probarvená omítka.

Nedílnou součástí revitalizací a zateplování budov se v poslední době stává zateplování půdních a střešních prostor někdy spojené s rekonstrukcí ploché či šikmé střechy. Zde můžeme nabídnout všechny běžně dostupné způsoby zateplení :

 • zateplení foukanou minerální izolací,
 • zateplení plochých střech s využitím polystyrenových desek a spádových klínů,
 • zateplení půdních prostor volně položenou minerální izolací.

Zobrazit reference