Program Nová zelená úsporám

Dotační programy, Termovizní měření

Nová zelená úsporám

Tento program patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Nová zelená úsporám podporuje

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…

V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Kdo může žádat o podporu

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Více informací najdete na webu MŽP.

 

Termovizní měření

Rozšířili jsme nabídku služeb o termovizní měření objektů. Této služby může využít každý, kdo má zájem nejen o odhalení slabých míst Vašeho domu, ale i o vyhledání dalších skrytých vad a chybně provedených detailů na stavebních objektech ( zatékání, elektroinstalace, tepelné mosty apod. ). Zároveň nabízíme kombinaci s umístěním datalogerů pro kontinuální záznam vlhkosti a teploty ve sledovaných objektech tak, aby bylo možné jasně stanovit příčinu a místo vzniku plísní či kondenzace vlhkosti ve stavební konstrukci.

 IR snímek

Kontakty

Wolkerova 2483/16, Cheb 350 02
tel: +420 354 436 641, info@tercom.cz
…více

Napište nám

CAPTCHA
Opatření proti spamu

Vertical Tabs