Tepelná čerpadla a solární systémy

Tepelná čerpadla

Tyto tepelné zdroje bývají zařazeny jako alternativní zdroje energie. Umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vzduchu, vody nebo ze země), převést jej na vyšší teplotu a poté využít pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody. K přeměně tepla na vyšší teplotu je nutné dodávat určité množství energie.

Princip fungování tepelných čerpadel ( TČ )

TČ sestává ze čtyř základních částí chladícího okruhu – kompresoru, výparníku, kondenzátoru a expanzního ventilu. Teplo, odebrané z venkovního prostředí se předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím pracovní látky dojde k jejímu odpaření a tyto páry jsou poté stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené páry jsou přiváděno do kondenzátoru. Zde se při kondenzaci předává teplo do otopné vody za vyšší teploty, než bylo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se oběh uzavírá a dojde k snížení tlaku pracovní látky na původní hodnotu ve výparníku.

Rozdělení tepelných čerpadel

  • vzduch / voda, případně odpadní vzduch / voda
  • země / voda ( horizontální výměník, svislý vrt )
  • voda / voda, případně odpadní voda / voda

Nabízíme ucelený program tepelných čerpadel umožňující řešení velmi širokého spektra i nejnáročnějších požadavků. Tepelná čerpadla Vaillant jsou jednou z nejúspornějších a nejefektivnějších možností pro zajištění zásobování teplem v rodinných a obytných domech pro vice rodin s využitím vstupní energie ze země, vzduchu nebo vody. Vysoká kvalita zpracování, použití nejspolehlivější technologie a technické know-how zajišťují dosažení maximálních úspor nákladů na vytápění a dlouhou životnost.

 Solární systémy

Základem je solární kolektor s černým a matným povrchem přizpůsobený tak, aby pohlcoval maximální množství dopadající energie a co nejvíce se zahříval. Získané teplo je prostřednictvím nemrznoucího média a výměníku předáváno do zásobníku.K přitápění nebo k ohřevu teplé užitkové vody sluneční energií samotný solární kolektor nestačí. Aby přenos energie fungoval bez ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Hlavními prvky jsou, mimo zmíněných kolektorů, zásobník, tepelný výměník (většinou zabudovaný v kotli, který ohřívá vodu při nedostatku slunečního svitu), oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, potrubí a regulační prvky. Často je využívána kombinace s jinými zdroji teplaa. Zvláště u kombinovaných systémů je pro správné fungování bez zbytečných ztrát nezbytná kompatibilita jednotlivých prvků a regulace. Tuto podmínku nejlépe zajistí použití komponentů od jednoho, nejlépe renomovaného výrobce.

Instalace solárního kolektoru

Při instalaci solárního kolektoru na střeše, stěně budovy nebo ve volném terénu je třeba splnit několik podmínek. Konstrukce musí být dostatečně pevná, aby spolehlivě odolávala všem přírodním vlivům (vítr, krupobití, sníh). Kolektor by měl být co nejblíže místu spotřeby ohřáté vody, aby se co nejvíce omezily tepelné ztráty v rozvodném potrubí. Přívodní trubice musí být opatřeny účinnou tepelnou izolací. Nejvhodnější je orientace kolektorů směrem k jihu nebo jihozápadu. Tak se nejlépe využije intenzita slunečního záření. Ideální sklon kolektorů je takový, aby na jeho plochu dopadalo sluneční záření kolmo. Výška slunce nad obzorem se však mění nejen během dne, ale i v průběhu roku. V létě je nad obzorem výš než v zimě. V létě je vhodný sklon kolektoru 30 ° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60 °. Obvykle se jako kompromis volí sklon v rozmezí 35 °–45 °.

Návratnost investice do solárních kolektorů

I když v České republice svítí slunce průměrně jen čtyři až pět hodin denně, solární energie se vyplatí. Již instalace dvou slunečních kolektorů pokryjete náklady na ohřev užitkové vody až ze 70 procent. Návratnost investice se tak může přiblížit hodnotě 6 let v novostavbách a okolo 8 let při rekonstrukcích. Sytémy konstruované pro solární přitápění vykazují úsporu nákladů až 35 procent. Jelikož je životnost kolektorů počítána na cca 30 až 40 let a za sluneční energii Vám nikdo posílat účty nebude, investice do solárních kolektorů se určitě vyplatí.

Několik slov závěrem…

Ceny výše uvedených systémů se velmi liší. Z naší letité zkušenosti a praxe můžeme doporučit pouze prověřené systémy renomovaných firem, které nejsou nejlevnější v poměru k některým internetovým obchodům a jiným pochybným či neznačkovým firmám. Mnohdy bývá velmi složité zjistit skutečný původ jednotlivých komponentů, hodnocení na mezinárodních soutěžích často chybí nebo bývají zkreslená. Solidní dodavatelé disponují vlastním materiálním a personálním zázemím, poskytují poradenství, záruční i pozáruční servis, mají vybudovanou vlastní logistiku tak, aby se jejich zařízení dostalo k zákazníkům v pořádku. Vhodným výběrem systému a naší montážní firmy se vyhnete se případným problémům s vyřizováním reklamací a servisu.

Rádi Vám poskytneme další informace a připravíme nabídku.