Novostavby a rekonstrukce

Správným směrem k novému domovu

Vždy nasloucháme, přizpůsobujeme a korigujeme požadavky investora ještě před zahájením stavby samotné, aby se vložené investice smysluplně a výhodně odrážely na vlastnostech nového domu.

Vycházíme vstříc všem požadavkům na dispozice exteriéru i interiéru, způsobu vytápění a výběru vhodných doplňků a zařizovacích předmětů do koupelen a kuchyní. V případě potřeby jsme schopni kdykoliv najít vhodný kompromis tak, aby byl zákazník schopen splácet hypotéku a aby další náklady na bydlení byly pokud možno co nejnižší.

Samotná výstavba pak probíhá v souladu se stavebním zákonem, dle platných norem a montážních postupů. Na stavbu dohlíží kvalifikovaný stavbyvedoucí, který vede stavební deník, kontroluje pracovní postupy, technologie a bezpečnost práce na staveništi. Na základě smlouvy o dílo a harmonogramu prací si pak zákazník nebo jeho stavebně technický zástupce přebírá v předem sjednaných kontrolních dnech ucelené části stavby.

S ohledem na předpokládanou energetickou náročnost domu, dostupnost možných zdrojů pro topení v dané lokalitě, přizpůsobujeme systém vytápění moderním trendům. Tyto bývají zejména v typových projektech často podceňovány. V současné době není výjimkou kombinace několika zdrojů tepla - teplovodní krbové vložky, využití solárního ohřevu vody nebo přitápění, elektrického nebo plynového kotle. Samozřejmostí je pak návrh, výpočet a montáž systému podlahového vytápění případně ve spojení s radiátorovým okruhem. Tyto systémy jsou pak automaticky řízeny vhodnou regulací, která zajišťuje ekonomický provoz. Použití těchto aplikací ale musí být dopředu promyšlené tak, aby vyhovovala například velikost technické místnosti.

Velkou část úspor přináší použití kvalitních oken a dveří ( případně stahovacích předokenních rolet či žaluzií ) a samozřejmě aplikace vhodného certifikovaného zateplovacího systému a zateplení ostatních prostor Vašeho útulného nového bydlení. Všechny tyto komponenty Vám rádi nabídneme, dodáme a namontujeme včetně záruky, která v dnešní době činí standardně 5 let.